Privacy Beleid

Parfumpointrefill gevestigd aan AMG schmidtlaan 10 4481ds Kloetinge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals uitgelegd in deze privacyverklaring. Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet volgens de AVG wetgeving stelt.

Doeleinden van onze gegevensverwerking

Parfumpointrefill verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van voor onze diensten en/of producten en het beheren van relaties die daaruit ontstaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij o.a. verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bovenstaande gegevens worden (online) alleen opgeslagen als u daar zelf actief actie in onderneemt, cookies accepteert of toestemming voor geeft.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Parfumpointrefill verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij toestemming aanwezig is van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan hier zelf actief op toe te zien. Ben je echter van mening dat zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@parfumpointrefill.nl.

Via welke manieren verwerken wij persoonsgegevens

Via de volgende manieren verwerkt Parfumpointrefill jouw persoonsgegevens:

Online:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Bij invullen contactformulier of andere digitale systemen
 • Gebruik van Apps, online accounts of andere online systemen in beheer van ons
 • Voor meten online activiteit en statische analyses te doen (gedeeltelijk anoniem)
 • Bestellingen te verwerken, communicatie & afwerking van orders

Offline:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Parfumpoint refill neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van parfumpoint refill) tussen zit. In deze gevallen is er sprake van geautomatiseerde verwerking:

 • Word en excel
 • Email (standaard)
 • Email marketingprogramma
 • Analytics systemen (o.a UA)
 • Website (WP)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ParfumPointRefill gebruikt cookies om je website ervaring te vergroten, maar we bieden je altijd de keuze of je hier in volledige mate gebruik van wilt maken, of alleen functionele (noodzakelijke) cookies toestaat. Voor onze volledige informatie wijzen wij door naar ons cookiebeleid.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Parfumpoint refill bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > bij beëindiging relatie > Reden Personalia > bij beëindiging relatie > Reden Adres > tot beëindiging relatie >

Indien je een contact-/offerte-, sollicitatie- of email-inschrijvingsformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als – naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail – nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Parfumpointrefill.nl hanteert daarbij de volgende bewaartermijnen:

Type gegevens

Bewaartermijn

Contactformulier

Max. 4 jaar

HR gegevens

Max. 4 jaar

Nieuwsbriefinschrijving

Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief.

Overige formulieren

Max. 4 jaar

Klantgegevens

7 jaar (op basis van fiscale bewaarplicht)

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Parfumpoint refill verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerkersovereenkomst

Met alle organisaties of (particuliere) personen die gegevens van ons verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst getekend om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden en waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Dit is een vertrouwelijk en bindend document.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ParfumpointRefill neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Online zorgen wij  dat alle gegevens die je via onze website uitwisselt, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, worden niet opgeslagen in de databases, slechts in systemen die in eigen beheer zijn van ParfumPointRefill.

Inzage, correctie en recht van verzet

Je kunt ons altijd schriftelijk of telefonisch benaderen met een verzoek om jouw persoonlijke gegevens in te zien. Hierbij volgen wij een procedure om de echtheid van de aanvragen van de persoonsgegevens te waarborgen.

Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk of telefonisch verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Je behoudt het recht om vanuit ParfumPointRefill binnen 30 dagen een schriftelijke of telefonische reactie te ontvangen, in overeenstemming met de AVG wetgeving. Verder heb je het recht om jouw gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens kan krijgen en gebruiken.

Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden via onderstaande contactgegevens:

Contactgegevens

www.parfumpointrefill.nl
AMG schmidtlaan 10
4481 DS Kloetinge
0624213388

Jaim van Gastel is de Functionaris Gegevensbescherming van D.N.O. Branding B.V.. Hij/zij is te bereiken via info@parfumpointrefill.nl

Indien je het niet eens bent over hoe wij persoonsgegevens verwerken en je hebt heeft hierover contact opgenomen met een contactpersoon van ons, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Of via deze link.

Aanpassen privacy statement

ParfumPointRefill behoudt het recht om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze privacy statement is het laatst gewijzigd op 26-11-2019 & betreft versie 2.0

Privacy Beleid